OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Coteccons参与以“房地产 – 建设未来”为主题的会议

于11月15日,Coteccons董事长兼总经理阮伯杨先生以演讲者的身份参与由越南福布斯杂志在胡志明市Intercontinental酒店举办的“房地产 – 建设未来”会议。本次会议是为让国内专家、投资者、建筑承包商、房地产企业共同讨论并认定市场上的机会而举办的。

活动的主要区域

与CotecCons合作

Coteccons品牌现已成为质量保证的工程带来的国际水平。点击链接参与CotecCons的供应链

Panorama Nha Trang

Nha Trang, Khánh Hòa

Vinhomes Metropolis

Quận Ba Đình, Hà Nội

Vinhomes Golden River

Quận 1, Tp. HCM

Vinhomes Gardenia

河内市南慈廉区函仪街

南西贡服务高档住宅区

胡志明市第7区南西贡都市区