OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Bitexco - the Manor HCM目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2006

项目细节

胡志明市平盛郡阮有景路91号
Bitexco Land
面积76567m2:2个20~25层塔楼
架构部分
越盾160,000,000,000元
260 Architects, Duffill Watts & Tse相关项目

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

相关新闻

项目