OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Indochina Riverside大厦目录: 住宅区
位置: 中部
进度:
年度: 2006

项目细节

岘港市海珠郡海珠1坊陈富路77号
Indochina Land
总建筑面积32083m2,2个塔楼24层
主体结构和装修
越盾240,000,000,000元
AIC Management相关项目

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

One Verandah

Thạnh Mỹ Lợi, khu dân cư Thủ Thiêm, Q.2, TPHCM

相关新闻

项目