OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

CentrePoint办公楼大厦目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2008

项目细节

胡志明市富润郡阮文追路106号
Refico
40.000 m2,2个地下层 + 17层楼
主体结构、装修、机电总承包
越盾350,000,000,000元
HBP Project Managerment.相关项目

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

相关新闻

项目