OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

H18 - Riverpark Residence目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2009

项目细节

第7郡新风坊南西贡新都市A区-H18号
富美兴联营有限公司
3 block (A: 13 层, B: 24 层, C: 16 层)
基础、主体结构、装修
越盾350,000,000,000元
22个月
Sino Pacific Construction Consultant Co., ltd相关项目

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

相关新闻

项目