OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

The Landmark 81Category: Residential
Progress: On going
Year: 2016

Consctruction detail

Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Vingroup

81 floors, 461m tall

Piling Works, Basement Works, Main Works & Basic Finishing Works

2,810 billion VND
Related Projects

Trung tâm Văn hoá Điện ảnh TP.HCM

02 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

OneHub Saigon

Lô C1-2, Đường D1 Khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM

Projects