OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

ザランドマーク81一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
工程: 工事中
年: 2016

工事の詳細

720A号、ディエンビェンフー通り、ビンタィン区、ホーチミン市

ヴィングループ

81階、461m高

杭、ベース、主な工事項目及び基本の仕上げ

2兆8100億ドン
関連プロジェクト

Trung tâm Văn hoá Điện ảnh TP.HCM

02 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

OneHub Saigon

Lô C1-2, Đường D1 Khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM

プロジェクト