OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

ザランドマーク81一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
工程: 工事中
年: 2016

工事の詳細

720A号、ディエンビェンフー通り、ビンタィン区、ホーチミン市

ヴィングループ

81階、461m高

杭、ベース、主な工事項目及び基本の仕上げ

2兆8100億ドン
関連プロジェクト

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

プロジェクト