OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Regina Miracle InternationalDanh mục: Công Nghiệp
Theo khu vực: Miền Bắc
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2014

Chi tiết dự án

Khu Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ VSIP Hải Phòng

Công ty TNHH Regina Miracle International Vietnam

7,4 ha

03 ha, bao gồm: Nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc, hạ tầng và các hạng mục phụ trợ

2.420 tỷ đồng

10 tháng
Dự án liên quan

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Nhà xưởng Sợi Long Thái Tử (GĐ2)

KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Nhà máy Dệt Vải Màu Lu Thai

Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Tin tức liên quan

Dự án