OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Regina Miracle International目录: 工业
位置: 北部
进度:
年度: 2014

项目细节

海防越南新加坡工业区都市工业服务区

Regina Miracle International Vietnam有限公司

7,4 ha

03公顷,包括:生产厂房、办公楼、基础设施及辅助工程

24200亿盾

10个月
相关项目

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

龙太子纺纱厂厂房

同奈省仁泽第二工业区

路太彩色布料纺织工厂

西宁省峨油县福东工业区

相关新闻

项目