OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017

I. Hồ sơ dự họp

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 2. Thư mời họp ĐHĐCĐ 2017: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 3. Chương trình ĐHĐCĐ 2017: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 4. Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2017: Tiếng Việt - Tiếng Anh

II. Hồ sơ bầu cử

 1. Quy chế bầu cử HĐQT/BKS 2017: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 2. Đơn đề cử Thành viên HĐQT/BKS: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 3. Sơ yếu lý lịch Ứng viên HĐQT/BKS: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 4. Kê khai lợi ích Ứng viên: Tiếng Việt - Tiếng Anh

III. Tờ trình

 1. Tờ trình số 1: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 2. Tờ trình số 2: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 3. Tờ trình số 3: Tiếng Việt - Tiếng Anh

IV. Ứng viên HĐQT

 1. Ông Nguyễn Bá Dương: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 2. Ông Nguyễn Sỹ Công: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 3. Ông Trần Quyết Thắng: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 4. Ông Nguyễn Quốc Hiệp: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 5. Ông Talgat Turumbayev: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 6. Ông Yerkin Tatishev: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 7. Ông Tan Chin Tiong: Tiếng Việt - Tiếng Anh

V. Ứng viên BKS

 1. Ông Đặng Hoài Nam: Tiếng Việt - Tiếng Anh
 2. Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack): Tiếng Việt - Tiếng Anh
 3. Ông Luis Fernando Garcia Agraz: Tiếng Việt - Tiếng AnhChủ đề liên quanThông tin dự án

Skylake

Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Green Bay

Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Hồ Tràm Strip – GĐ2

Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Vincom Bắc Ninh

Bắc Ninh

D’Capitale

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Panorama Nha Trang

Nha Trang, Khánh Hòa