OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Coteccons完成铁塔(Spire)项目,让Landmark 81的高度正式达到461.2米。

10/04/2018 09:48

楼顶铁塔(spire)施工是Landmark 81项目中最为重要,极其复杂的部分之一。从2018年3月26号到4月09号,Coteccons将其所有的人力、设备以及科技资源都集中在这个具备着决定性的施工阶段。仅仅15天的时间,Coteccons已提前进度14天成功地安装铁塔。

人的意志与科技实力的结晶

为了建造高达61.2米的铁塔,Coteccons已使用了在越南唯一一座布置于塔楼外面、载重达24吨的塔机(塔式起重机)、日本进口的Tate Tata机构安装设备、以及经验丰富、高度熟练的工人队伍。

Spire-1

规格7.5m×7.5m×6.4m的铁棒从西班牙進口,在仁宅(同奈)工厂加工,并被公路运输到项目施工场地。安装过程分成两个阶段:先将铁棒抬起并暂时放在第82层楼,然后把之安装在第84层楼的位置。

将平均重量为16.5吨的铁架提高到400米的高度是一个极其危险的事情,需要全面的、科学的计算。Coteccons工程师已准备了許多方案、要考虑到风速、温度和天气,并要严格检查塔塔机系统……。Coteccons还向来自澳大利亚与英国、具有着丰富经验的专家们进行有关的咨询。

塔机操作专员是Spire 塔安装成功的重要因素之一。Vo Van Hien先生(来自岘港市,36岁)说:“我非常紧张,但由于工程师哥们在施工方案与技术方面上已经做好准备,这让我很有信心。一切终于都成功得超出预期”。

Coteccons之人努力劳动的奖励。

2018年4月09日,上午7点20分,Spire铁塔的第10铁棒——也是最后一个铁棒被提起并放在第82层。 这是建筑安装最高的,难度最大的、最为凶险的施工过程阶段。 安全专员范欢佳说:“尽管我们做好了充分准备,但如果风速超过20km/ h,我们不会冒险,所有工作都必须暂停”。

Spire-2

Spire-3

Spire铁塔的最后一个部分正在被搬动,准备安装(1

12点30分,当条件相当安全之时,所有工人们在人等待的气氛中,开始将最后一支铁架被从第82层的地板提起来,并安装在Spire铁塔最后的位置。人人都怀着紧张、着急、高度集中之心观看第10支铁棒高升60米的过程。

Spire-4

Spire铁塔的最后一个部分正在被搬动,准备安装(2

13点30分,当最后一颗螺丝栓被锁紧之时,工地执行委员会的喜悦便爆裂似的爆发。更惊讶的是,虽然这是最难的项目,Coteccons却能提前进度14天完成。

Spire-5b

喜悦等着Spire铁塔最后的铁棒被安装好之后爆发

Coteccons之人已经带着世界等级的Landmark 81项目渡过一千天的行程,打败挑战与艰苦,安全地将此项目带到其目的地。 对Coteccons之人来说该成功是无价的奖励,并再次肯定了越南国內承包商在国际建筑项目中的能力。

Spire-6C

Vinhomes Central Park项目的全景——Landmark 81从上面往下看的景象相关话题


Coteccons完成了Landmark 81顶部的天线安装

今年8月,Coteccons已成功地将天线安装在Landmark 81顶部上。该天线高度为8.3米,放置在铁塔(spire)上,是整个胡志明市的接收与广播电视信号的装置。安装天线后,Landmark 81的官方高度已达到近470米。

查看详情
凭着其Landmark 81项目,Coteccons 在2018年亚洲Tekla Bim奖项中获奖

2018年6月22日,Coteccons集团因为将Tekla模型(BIM)应用于Landmark 81项目而荣获2018年Asia Tekla Bim奖。

查看详情
Coteccons正式封顶建筑营造超品的Landmark 81

Landmark 81高度为462米,其高度已经超过

查看详情

项目信息

The Galleria Residence – The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

Nhà máy Marigot Việt Nam – Giai đoạn 2

 Khu Công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai

The Matrix One

Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tòa nhà Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel

Lô D26, ngõ 3, đường Tôn Thất Thuyết, phưòng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Timberland ManWah

Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội


市场消息