Dự án 2012

Watermark

Sở Giao dịch chứng khoán Tphcm (Hose) - Nhà B

Trung tâm dữ liệu dự phòng (Hose)

Trung Tâm thương mại SC VivoCity

Nhà Ga T2 - Nội Bài

Salinda Premium Spa and Resort

StarCity Nha Trang

Nhà máy Việt Luân

Nhà máy Hanosimex

Nhà máy Texhong Ngân Long

Dự án