Projects 2018

Tòa nhà Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel

Friendship Tower

ManWah Timberland Factory

Tay Ho View

29B Nguyen Dinh Chieu

One Verandah

Đà Nẵng Times Square - Condotel

Grandeur Palace - Đinh Tiên Hoàng

Pullman Hai Phong

Meiko

HCMC Cinema & Cultural Center

OneHub Saigon

Projects