OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

The Everrich I TowerCategory: Residential
Progress: Completed
Year: 2008

Consctruction detail

968 3/2 Str, Ward.15, Dist.11, HCMC
Phat Dat Corporation
97.000 m2, 28 stories + 2 basements.
Structure
500 billion dongs.
Meinhardt Vietnam, Công ty ONG & ONG (Singapore).Related Projects

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

Related news

Projects