OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

ザエバーリッチIビル一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2008

工事の詳細

968号、3/2通り、15郡、11区、ホーチミン市
ファットダット不動産会社
敷地の総面積:97000平米、28階
鉄骨
二千億ドン
Meinhardt Vietnam, Công ty ONG & ONG (Singapore).関連プロジェクト

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

関連ニュース

プロジェクト