OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

The Everrich I大厦目录: 住宅区
位置: 南部
进度:
年度: 2008

项目细节

胡志明市第11郡第15坊2月3号路968号
发达房地产公司
97.000 m2,28层和2个地下层
主体结构
越盾200,000,000,000元
Meinhardt Vietnam, Công ty ONG & ONG (Singapore).相关项目

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

相关新闻

项目