OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

First Team(第2段階)一覧表: 設計・施工
地理的な位置: 南部
年: 2015

工事の詳細

タィンタィンコン工業団地、アンホア郡、チャンバン町、テーニン省
ナメソングループ

工場の4階、駐車場の4件及び他の附属項目

設計及び施工

2789億ドン
関連プロジェクト

Nhà máy dệt sợi 3 - Gain Lucky

khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Kosmo Tây Hồ - Newtatco

Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Paihong

KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

関連ニュース

プロジェクト