OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

青岛酒店目录: 住宅区
位置: 中部
进度:
年度: 2008

项目细节

岘港市绿岛别墅区
南越亚基础设施建筑和开发投资公司
2个地下层和24层楼
地下室、主体结构、装修
2000 亿盾
2011年6月底
Delta Vietnam相关项目

The Galleria Residence - The Metropole Thủ Thiêm Giai đoạn I

Phân khu 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Spirit of Saigon

 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đối diện với khu vực Chợ Bến Thành

相关新闻

项目