OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

QL.1 - Phủ Lý Hà NamDanh mục: Hạ tầng
Theo khu vực: Miền Bắc
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2014

Chi tiết dự án

QL.1 - Phủ Lý Hà Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC

23 km QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn Km 215+775 - Km 235+885

BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao)

2.047 tỷ đồng

27 tháng


Dự án đầu tư xây dựng 23 km QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn Km 215+775 - Km 235+885. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC (bao gồm Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON góp 40%, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (Coteccons) 35%  và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là 25%).Dự án liên quan

Nhà Ga T2 - Nội Bài

Sân bay quốc tế Nội Bài

Tin tức liên quan

Dự án