OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

サリンダプレミウムスパー・リゾート一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2012

工事の詳細

130A号、30/4号通り、ユォンドン町、フークォック省
アンクォン
2.1公顷
ゼネコン
7ヶ月
Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây dựng Lượng Toàn TQM関連プロジェクト

Friendship Tower

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Tây Hồ View

58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

29B Nguyễn Đình Chiểu

29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM

関連ニュース

プロジェクト