OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

予備デターセンター(Hose)一覧表: 住宅
地理的な位置: 南部
年: 2012

工事の詳細

クァンチュンソフトウェア公園、タンチャンヒェップ、12区、ホーチミン
ホーチミン市証券取引所(HOSE)
9階の15000平米
1570 億ドン
270日間
Coninco関連プロジェクト

Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Lancaster Luminaire

1152 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Opal Skyline Bình Dương

Đường Nguyễn Văn Tiết, Thành phố Thuận An, Bình Dương

関連ニュース

プロジェクト