KẾ TOÁN TRƯỞNG (Công ty thành viên - Covestcons)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  1. Hoạch định và quản lý bộ phận Kế toán
  • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch mục tiêu năm của bộ phận Kế toán
  • Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin số liệu, dữ liệu kế toán, biểu mẫu, thống kê, báo cáo
  • Bảo mật các chứng từ liên quan đến Kế toán Công ty; Giám sát việc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính ra bên ngoài Công ty;

 

  1. Tổ chức thực hiện chế độ kế toán, chế độ báo cáo kế toán theo quy định
  • Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo quý/báo cáo quyết toán năm theo qui định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán của Nhà nước.
  • Theo dõi kế hoạch thu chi tài chính, thực hiện thu chi với các đối tượng kịp thời. Mở sổ ghi chép các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Chỉ đạo và quản lý việc thu hồi, thanh toán công nợ
  1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản cùng các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan, kịp thời phát hiện thừa thiếu và đề xuất biện pháp xử lý trong trường hợp hao hụt, mất mát tài sản.
  2. Các công việc khác theo sự phân công của TGĐ: tuân thủ hệ thống QLCL của Công ty, thực hiện các báo cáo theo yêu cầu,…

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Tài chính/ Kế toán, Kiểm toán
  • 10 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính – kế toán. Trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kế toán/ Kế toán trưởng.
  • Yêu cầu có một trong các chứng chỉ ACCA, CPA, CFA , CA, Giám đốc Tài Chính hoặc Kế toán trưởng.
  • Kiến thức pháp luật cơ bản về Luật kế toán/ Luật thuế và các Luật khác có liên quan đến nghiệp vụ, ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.
  • Tiếng Anh cao cấp

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ: Gửi CV ứng tuyển vào email (ghi rõ vị trí ứng tuyển): tuyendung@coteccons.vn

 

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

83 − 82 =

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@coteccons.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Quản trị Nguồn nhân lực Công ty Coteccons – Lầu 12, Tòa nhà VP. Coteccons, số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh.