Bác sĩ dự án Lego – Bình Dương

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Sơ cấp cứu cơ bản khi cần thiết
  • Khuyến nghị y tế cho nhân viên dự án
  • Phối hợp xử lý y tế, các chăm sóc y tế ban đầu trong tình huống khẩn cấp

YÊU CẦU:

  • Bằng Bác sĩ
  • Làm việc tại dự án Lego – Bình Dương
84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​