Texhong Ngan Long Factory

35 ha (Main factory 50.000m2)

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Client

Texhong Group (Chinese)

Location

Hai Yen IZ, Mong Cai, Quang Ninh

Status

Completed

in 2012

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​