OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

典型的なプロジェクト


ハノイ工科大学-ベトナム国立大学と包括的な協力協定締結

Tiếp nối thành công của thỏa thuận hợp tác toàn diện (MOU) năm học 2018 – 2019, ngày 18/11/2019, Coteccons Group tiếp tục ký kết MOU với ĐH Bách Khoa cho niên khoá 2019 - 2020.

活動の主な分野