OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

典型的なプロジェクト


継続包括的な協力協定締結 - 建築大学

Ngày 13/11/2018 tại văn phòng trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Coteccons Group và nhà trường. Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Lãnh đạo Coteccons Group, Ban Lãnh đạo nhà trường cùng các bạn sinh viên.

活動の主な分野