Chủ tịch Coteccons hoàn tất mua vào 441,700 cổ phiếu CTD

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu, ông Bolat Duisenov đã mua vào 441,700 cổ phiếu CTD của CTCP Xây dựng Coteccons tương ứng hoàn thành 60,5% đăng ký. Lý do ông Bolat Duisenov không thể mua đủ số cổ phiếu như đã đăng ký do một số Nhà đầu tư nước ngoài đã mua kịch biên độ tỷ lệ sở hữu trong thời gian Ông đăng ký giao dịch.

Lĩnh vực hoạt động