OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Lễ tri ân giảng viên nội bộ nhân ngày “Ngày nhà giáo Việt Nam”

Trong buổi lễ tri ân, Anh Võ Thanh Liêm – Quyền TGĐ Coteccons chia sẻ “Đào tạo là một trong những công tác được Công ty và BLĐ rất chú trọng, đây là nền tảng và cơ sở để giúp cho chất lượng của đội ngũ nhân viên không ngừng phát triển đủ sức cạnh tranh với những dự án yêu cầu cao về quy mô, chất lượng và công tác giám sát”. Đồng thời, anh Liêm cũng nhấn mạnh vai trò của anh Trần Ngọc Mạnh – Tân Giám đốc trung tâm đào tạo trong công tác vận hành, cải tiến nhiều hơn nữa để sử dụng tối đa nguồn lực giảng viên nội bộ mà Công ty đang có.

Lĩnh vực hoạt động