GREEN UP
MARATHON

Mỗi bước chạy
là một bước xanh

Giải Marathon Coteccons với chủ đề Green Up mong muốn thúc đẩy một lối sống lành mạnh thông qua việc xây dựng một giải chạy Marathon VUI - KHỎE - XANH. Coteccons marathon không đơn thuần là một cuộc đua để dành ngôi vô địch mà còn góp phần lan tỏa lối sống Xanh, Bền Vững - thân thiện với môi trường. Với chủ đề GREEN UP, giải chạy Coteccons Bình Dương Half Marathon 2023 sẽ tận dụng tối đa các vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường. Đặc biệt, với mỗi 5km các VĐV hoàn thành, Coteccons sẽ trồng thêm 1 cây xanh trong hành trình phủ xanh Việt Nam theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính Phủ.

Chúng tôi làm gì?

Thành quả chúng tôi đạt được

Bài viết liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG