HT-Pearl

Total floor area 8,728.7m2

Gói thầu
1000 billion VND
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
12/31/2022
Thời gian hoàn thành dự án
Client
project type
Location
Status
Gói thầu
1000 billion VND
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
12/31/2022
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​