Vinhomes Grand Park

4 towers including 2 32-storey towers, 2 34-storey towers, with a total floor area of 1,300m2/floor

Gói thầu
900 billion VND
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10/2023
Thời gian hoàn thành dự án
Client
project type
Location
Status
Gói thầu
900 billion VND
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10/2023
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​