Vinhomes Grand Park

4 tòa tháp gồm 2 tòa tháp 32 tầng, 2 tòa tháp 34 tầng, có tổng diện tích sàn 1.300m2/sàn

Gói thầu
900 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10/2023
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

VinGroup

Loại hình dự án
Địa điểm
Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2022

Gói thầu (VN)
900 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
10/2023
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG