Ecopark CT06 – Sky Forest Residence
Drawing nature in the sky
Design and Build
Gói thầu
2,600 billion VND
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Ecopark

Loại hình dự án
Địa điểm
Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2022

Design and Build
Gói thầu (VN)
2,600 billion VND
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG