Foxconn
7 nhà xưởng và nhà phụ trợ
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
30/12/2023
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian

Loại hình dự án
Địa điểm

Bắc Giang

Trạng thái

Đang tiến hành

7 nhà xưởng và nhà phụ trợ
Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
30/12/2023
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG