CBTT – HĐQT bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Bài viết liên quan

Những chuyển động mới tại Coteccons Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang có những tín hiệu phục hồi, Coteccons (Mã CK: CTD)

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG