Coteccons & Unicons nhận giải thưởng VBE500 và VBW10

Coteccons & Unicons tiếp tục được vinh dự nhận giải thưởng 500 doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) và 10 doanh nghiệp sở hữu môi trường làm việc tốt nhất (VBW10) tại Lễ công bố Bảng xếp hạng VBE500 và VBW10 do Công ty cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức ngày 8/12 phối hợp cùng đơn vị công bố là Báo Đầu Tư.

 

Để có được sự công nhận này, Coteccons và Unicons trong những năm gần đây đã nỗ lực tái cấu trúc hệ thống quản trị nhân sự đi theo cùng thời cuộc, nhất là sau Covid 19, dù kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng đối mặt với nhiều thách thức về việc làm, Coteccons chúng tôi lại nhìn thấy Covid 19 đã kiến tạo cơ hội cho ngành nhân sự ra sao và đã chuyển đổi mạnh mẽ.

Chúng tôi hiểu rằng, quản trị nhân sự không chỉ là tạo thành tích trong tạo công ăn việc làm, đãi ngộ người lao động, tạo dựng môi trường làm việc bền vững và có kết quả kinh doanh tốt, ổn định. Mà còn làm sao thúc đẩy nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về hình ảnh, uy tín cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng “tài sản con người” (human capital), trong đó chú trọng tạo ra văn hóa độc đáo OWN IT để thúc đẩy những tiềm năng của từng cá nhân và trao cơ hội để tiến nhanh, áp dụng công nghệ trong đánh giá theo dõi quá trình phát triển của nhân viên phục vụ cho trọng tâm phát triển nguồn nhân lực (Learning & Development), tái cấu trúc lại C&B tiệm cận với các công ty đa quốc gia để thu hút thêm nguồn nhân sự tài năng cho chiến lược đa dạng hóa. Việc thúc đẩy tính đa dạng, bình đẳng, hòa nhập (DEI) là một hành động cụ thể của cam kết phát triển bền vững trong đó yếu tố con người là then chốt của tất cả hành động, không những giúp xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng mà còn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để gia tăng sức cạnh tranh, phát triển của công ty.

Giải thưởng vừa là sự công nhận cho cam kết của Coteccons hướng về việc đặt con người vào trung tâm của hoạt động kinh doanh và mục tiêu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) và vừa mang ý nghĩa động viên, tạo ra sự lan tỏa lớn đến toàn xã hội, khích lệ Coteccons và Unicons thêm động lực vượt khó.

Bài viết liên quan

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024). Cụ thể, Coteccons đặt mục tiêu kinh doanh mới là khoảng 20.000 - 20.500 tỷ đồng, thay cho kế hoạch doanh thu cũ đã được thông qua là 17.793 tỷ đồng, tương ứng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ kế hoạch cũ là 274 tỷ đồng tăng lên khoảng 288 – 296 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG