COTECCONS VÀ GIẢI THƯỞNG DẪN DẮT ĐA DẠNG, CÔNG BẰNG VÀ HÒA NHẬP (DEI)

Biết cách sắp đặt những màu sắc khác nhau, chúng ta sẽ có một bó hoa tuyệt đẹp, mỗi bông hoa với dáng vẻ, màu sắc, chủng loại khác nhau hòa hợp trong một tổng hòa và tính khác biệt vẫn đậm nét.

 

Ở Coteccons, chúng tôi tin là sự Đa dạng (Diversity) chính là nghệ thuật của khả năng đề cao tính cá nhân để hướng đến cái chung.
Coteccons vừa vinh dự nhận giải thưởng Top Doanh nghiệp Dẫn dắt Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) tại Chương trình Bình chọn TOP50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2023, do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức vào ngày 29/6/2023.
Giải thưởng là sự công nhận cho cam kết của Coteccons hướng về việc đặt con người vào trung tâm của hoạt động kinh doanh và mục tiêu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) mà chúng tôi theo đuổi.
Một sự khích lệ lớn trong 2 năm qua Coteccons tập trung nhiều hoạt động không những với nhân viên mà còn hướng đến các Anh Chị Em Công Nhân Xây Dựng, như chương trình Xây Tết, Củng cố môi trường làm việc thuận lợi, tập trung huấn luyện ý thức và thực hành an toàn cho các Anh Chị Em Công Nhân. DEI là sợi chỉ xuyên suốt các mục tiêu theo đuổi trong việc tổ chức văn hóa nhân sự và vận hành kinh doanh, các chương trình hành động, nhằm đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau và tạo điều kiện công bằng cho tất cả mọi người.
Khi mỗi nhân viên xem DEI là phần tất yếu, còn gì đẹp đẽ đa sắc hơn khi một cá nhân, một tập thể có thể vượt lên trên những giới hạn chật hẹp của những mối quan tâm mang tính cá nhân của mình để hướng tới những mối quan tâm Vĩ Đại hơn của toàn công ty và nghành xây dựng. Coteccons cam kết tiếp tục phát triển và thúc đẩy DEI trong tất cả các khía cạnh của hoạt động và tin rằng một môi trường công bằng, đa dạng và hòa nhập là chìa khóa để xây dựng một ngành xây dựng mạnh mẽ và bền vững.
Tham khảo thêm tại:

Bài viết liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG