Dự án 2007

Nhà mẫu Sunrise

River Garden

Nhà máy Bút bi Thiên Long - Long Thành

Nhà máy Sợi Texhong

Trung Tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Quận 7

Nhà Máy Sợi Thế Kỷ

Dutch Lady - Hà Nam

Nhà Máy Yakult

Trường Phổ thông Quốc tế Khai Sáng Sài Gòn

Trung tâm Thương mại Hàng hải Gemadept

Cao ốc Sài Gòn Happiness Square

Dự án