Dự án 2010

Ocean VillasOcean Villas

Saigon Pavillon

Nhà máy Dệt Texhong - Nhơn Trạch (GĐ3)

City Garden (GĐ1)

Indochina Plaza Hanoi

Pullman Saigon Centre

Trường Quốc Tế Unis - Hà Nội

Marble Mountain Bearch Resort

Dự án