Vinhomes Golden River

Kết cấu phần thân và hoàn thiện

  • Aqua 1 (50 tầng)
  • Aqua 2 (50 tầng)
  • Aqua 3 (42 tầng)
  • Aqua 4 (36 tầng)
Package
Contract value
Consultant
Specialized in
Main contractor
Project completion time
Client

Vingroup

Location

Quận 1, Tp. HCM

Status

Đã hoàn thành

in 2016

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

Table of Contents

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​