CBTT – Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Dương và bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch HĐQT

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây:

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG