Quyết định Chủ tịch HĐQT về việc triển khai việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế ESOP năm 2018

Vui lòng xem tại đây

 

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG