Green Bay
Tổng thầu thi công 02 tòa tháp HH2, HH3 cao 40 tầng và hơn 150 căn villa
Gói thầu
1.250 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Tổng thầu thi công 02 tòa tháp HH2, HH3 và hơn 150 căn villa - Hợp đồng: 1.250 tỷ đồng
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Vingroup

Loại hình dự án
Địa điểm

Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2017

Tổng thầu thi công 02 tòa tháp HH2, HH3 cao 40 tầng và hơn 150 căn villa
Gói thầu (VN)
1.250 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Tổng thầu thi công 02 tòa tháp HH2, HH3 và hơn 150 căn villa - Hợp đồng: 1.250 tỷ đồng
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG