D’Capitale

6 tháp: 4 tháp chung cư bao gồm TTTM và 2 tháp văn phòng

6 tháp: 4 tháp chung cư bao gồm TTTM và 2 tháp văn phòng
Gói thầu
3,938 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
*Dự án thiết kế & thi công quy mô lớn. *Hợp đồng: 3.938 tỷ đồng.
Đặc biệt
Nhà thầu chính
31/11/2018
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng
Loại hình dự án
Địa điểm

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2016

6 tháp: 4 tháp chung cư bao gồm TTTM và 2 tháp văn phòng
Gói thầu (VN)
3,938 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
*Dự án thiết kế & thi công quy mô lớn. *Hợp đồng: 3.938 tỷ đồng.
Đặc biệt
Nhà thầu chính
31/11/2018
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG