Saigon Pavillon

3 tầng hầm và 12 tầng cao

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cp ĐTXD Phú Hưng Gia

Loại hình dự án
Địa điểm

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2010

Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG