TỪ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023, COTECCONS KHẲNG ĐỊNH SỰ TỰ TIN THEO ĐUỔI TRIỂN VỌNG LỚN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng  4 năm 2023 – Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Lần thứ 19, năm 2023 với sự tham dự của tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Coteccons-Unicons, CBNV công ty và hơn 230 cổ đông, 29 phóng viên từ cơ quan thông tấn báo chí.

Coteccons kiên định thực hiện khát vọng trở thành một doanh nghiệp xuất sắc. Ngoài các mục tiêu tài chính như đạt giá trị vốn hóa thị trường 1 tỷ USD, Công ty còn quyết liệt hướng tới các mục tiêu phi tài chính như xây dựng môi trường làm việc giàu tính nhân văn, nâng tầm tiêu chuẩn trong xây dựng, lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực đến ngành xây dựng, thực thi hiệu quả chiến lược phát triển bền vững… Coteccons có đầy đủ nền tảng và tiềm lực, từ tầm nhìn chiến lược, con người, công nghệ đến tài chính để hiện thực hóa khát vọng đó.

Đây là thông điệp chính từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Coteccons. Sự kiện diễn ra vào sáng 25/04/2023 tại TP.HCM, trên cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại đây, Ban Lãnh đạo của Coteccons đã báo cáo toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, mục tiêu cho năm 2023 và một số định hướng dài hạn với nhiều thông tin thu hút sự chú ý.

Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, Coteccons đã hoàn tất thành công tất cả chỉ tiêu và nhiệm vụ. Cụ thể, doanh số đạt 14.537 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 35 tỷ đồng và 21 tỷ đồng (105% so với chỉ tiêu). Nếu loại trừ chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt trên 300 tỷ đồng. Đây là những kết quả rất tích cực trong bối cảnh hết sức chật vật của nền kinh tế vĩ mô và ngành xây dựng trong năm qua. Điều đó cho thấy sức phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ của Coteccons sau khi tái cấu trúc toàn diện và thực hiện chiến lược phát triển mới.

Bên cạnh kết quả tài chính, Ban Lãnh đạo của Coteccons khẳng định thành quả đáng quan tâm hơn trong năm qua là sự ổn định thực sự trong bộ máy tổ chức, sự phục hồi mạnh mẽ về uy tín thương hiệu và năng lực vững chắc trong việc mở rộng thị trường, tiếp cận tệp khách hàng mới, để từ đó, đạt được sự nâng cấp rõ nét về nội lực, hệ thống – quy trình vận hành, văn hóa doanh nghiệp… theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp. Đó mới là những nền tảng vững chắc để đưa Coteccons bứt phá mạnh hơn trong thời gian tới.

Với những thành tựu như trên, Coteccons đã chính thức khôi phục vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng tại Việt Nam cũng như sự tín nhiệm mạnh mẽ của khách hàng và nhà đầu tư. Vượt qua những thách thức từ biến động nội bộ trước đây, Coteccons đang tái chinh phục thị trường bằng nguồn năng lượng mới.

Về kế hoạch phát triển trong năm 2023, theo lộ trình 2021 – 2025 đã được hoạch định, 2023 là năm CHUYỂN ĐỔI cho Coteccons. Các chỉ tiêu cụ thể như tổng doanh thu là 16.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 233 tỷ đồng – tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 12% và 1.010% so với 2022. Đây là những chỉ tiêu khá cao giữa bối cảnh ngành xây dựng năm nay còn chịu nhiều thách thức khốc liệt hơn năm trước.

Tuy nhiên, Coteccons chứng minh cơ sở đáng tin cậy cho việc hoạch định chỉ tiêu tăng trưởng vượt trội này. Điển hình là lượng backlog 17.000 tỷ đồng đã có cho năm 2023, nội lực được chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành tối ưu lượng dự án đang triển khai và theo đuổi các lĩnh vực mới như định hướng.

Do đó, trong năm 2023, Coteccons còn quyết tâm đẩy mạnh quá trình CHUYỂN ĐỔI để hướng tới các mục tiêu xa hơn. Trong đó, các nhiệm vụ quan trọng là chinh phục các mega-project (dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao và tầm ảnh hưởng rộng), tăng repeat sales (đạt được dự án mới với khách hàng đã có), mở rộng tệp khách hàng (nhất là nhóm khách hàng FDI) và quyết liệt theo đuổi các dự án hạ tầng lớn.

Kết quả đã đạt được và diễn biến hiện tại cho thấy chiến lược mới mà Ban Lãnh đạo Coteccons hoạch định từ cuối năm 2020 – đầu năm 2021 đang phát huy tính đúng đắn. Trong đó, lộ trình 2021 – 2025 đang được thực thi rất hiệu quả. HĐQT của Coteccons cho biết sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá lại và điều chỉnh từng mục tiêu cụ thể để phù hợp với diễn biến thực tế. Tuy nhiên, định hướng về đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ và xây dựng một doanh nghiệp xuất sắc, bền vững luôn được kiên định thực hiện.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT của Coteccons, chia sẻ: “Chúng tôi có chiến lược mạch lạc, có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và có đầy đủ nguồn lực để thực hiện. Coteccons tự tin với con đường đang đi vì chúng tôi có khát vọng mạnh mẽ và chân chính. Trong đó, chúng tôi không chỉ có mục đích phát triển riêng cho doanh nghiệp mình mà là trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và có năng lực ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển chung của nền kinh tế – xã hội”.

Ban Lãnh đạo của Coteccons cũng xác định rõ chìa khóa quan trọng nhất để thực hiện thành công các mục tiêu lớn là yếu tố con người. Do đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên này, một trong những nội dung được trình để ĐHĐCĐ thông qua là kế hoạch 5 năm phát hành cổ phiếu ESOP. Đây là một trong những biện pháp cụ thể của Coteccons trong thu hút và gắn kết nhân sự tài năng.

Bài viết liên quan

Những chuyển động mới tại Coteccons Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang có những tín hiệu phục hồi, Coteccons (Mã CK: CTD)

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG