Coteccons thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) chính thức nhận được đơn từ nhiệm của ông Phan Hữu Duy Quốc – Phó Tổng Giám đốc. Theo đó ông Quốc sẽ chấm dứt ngày làm việc kể từ ngày 04/01/2022. Trong chiến lược phát triển mở rộng …

Coteccons thông báo thay đổi nhân sự Read More »