COTECCONS LEADERS SUMMIT 2024 – ĐỒNG CHÍ HƯỚNG ĐỂ CÙNG NHAU “MAKE IT HAPPEN”

Từ ngày 1/3 đến ngày 3/3/2024, Coteccons Leaders Summit 2024 đã diễn ra tại Quảng Nam. Đây là chương trình đào tạo thường niên dành cho các quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt của Coteccons và các công ty thành viên, bao gồm Unicons, Covestcons, Sinh Nam Metal và UG M&E.

Coteccons Leaders Summit là hoạt động tổ chức thường niên với mục tiêu đào tạo, huấn luyện kỹ năng và năng lực, nuôi dưỡng nhân tài cho Coteccons và các công ty thành viên nói riêng và ngành xây dựng nói chung. Chương trình năm nay đánh dấu sự ra mắt của Hội đồng Tư vấn Chiến lược (SAC) và Coteccons Leadership Center (CLC) – câu lạc bộ dành cho quản lý cấp cao và nhân sự chủ chốt của Coteccons.

Tại buổi khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bolat Duisenov đã nhấn mạnh sứ mệnh của Coteccons là trở thành một công ty vĩ đại, một công ty đầu ngành – Industry Leader. Để đạt được điều này, một trong những yêu cầu tối quan trọng là phải có một bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, hệ thống bài bản được vận hành bởi những người mang tư duy “đồng chí hướng”.

Các nhân sự chủ chốt của Coteccons và các công ty thành viên, bao gồm Unicons, Covestcons, Sinh Nam Metal và UG M&E, đã cùng nhau trao đổi kế hoạch kinh doanh, truyền đạt kỹ năng lãnh đạo và truyền cảm hứng. Qua chuỗi chương trình, SAC đã giúp các thành viên CLC xác định vai trò và trách nhiệm, phát triển kế hoạch chiến lược, đánh giá hiệu suất công bằng và tiếp tục nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

Với tinh thần “make it happen”, người Coteccons cũng cùng nhau ngồi lại, đưa ra các kế hoạch kinh doanh mới, thảo luận, phản biện để cho ra những sản phẩm và dịch vụ mang tính đột phá, giải pháp cho khách hàng cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững – ESG và xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tầm vóc của một công ty đầu ngành.

Trong tương lai, CLC sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng và năng lực, nuôi dưỡng nhân tài cho Coteccons và các công ty thành viên nói riêng và ngành xây dựng nói chung.

Bài viết liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG