COTECCONS TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TRONG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CÁC CÔNG TY THỰC HÀNH VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong nhiều năm qua Coteccons tập trung toàn diện vào các hoạt động hướng đến sự phát triển ổn định, xây dựng tương lai lâu dài cho không chỉ CBNV Công ty mà còn cho cộng đồng bao gồm các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu phụ… và tại Coteccons, sự quan tâm đặc biệt được dành cho lực lượng lao động yếu thế là những người công nhân xây dựng.  

Với nỗ lực theo đuổi mục tiêu xuyên suốt về sự phát triển bền vững, ngày 1/11/2023, Coteccons tiếp tục được vinh danh trong xếp hạng Chỉ số các công ty thực hành về phát triển bền vững do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) đánh giá. Chỉ số VNSI là thước đo cũng như là sự công nhận cho cam kết của Coteccons hướng về việc đặt con người vào trung tâm của hoạt động kinh doanh gắn liền với các mục tiêu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị). 

Chỉ số phát triển bền vững – VNSI là chỉ số giá bao gồm 20 cổ phiếu thuộc VN100 có tính phát triển bền vững tốt nhất được sàng lọc thông qua các điều kiện: 

+ Là thành phần của VN100 (đáp ứng các yêu cầu về tư cách cổ phiếu, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và vốn hóa) 

+ Không thuộc các ngành nghề thuộc danh sách không mang tính bền vững theo Quy tắc xây dựng và Quản lý bộ chỉ số HOSE-Index – Chỉ số phát triển bền vững 

+ Có kết quả Đánh giá phát triển bền vững cao nhất do HOSE thực hiện. 

Năm 2023, Tổng điểm quản trị của Coteccons đã tăng lên 79% cao hơn 2022 (77%) và trung bình ngành (62%) trung bình VN100 (65%), trong đó:  

  • Công ty đã thực hiện tốt các quyền của Cổ đông và đảm bảo cho vai trò của các bên liên quan; 
  • Công bố thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời; 
  • Thể hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị về sự độc lập, đa dạng và các vấn đề kiêm nhiệm; 
  • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và khung quản lý rủi ro hiệu quả. 

Khi mỗi CBNV Coteccons xem việc tạo ra sự tác động tích cực cho xã hội là phần tất yếu, còn gì đáng trân trọng hơn sự thừa nhận từ cộng đồng và xã hội để mỗi người Coteccons có thêm động lực để nỗ lực hơn nữa hướng tới những giá trị vĩ đại hơn cho ngành xây dựng.  

Tại Coteccons, chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển và thúc đẩy các định hướng phát triển bền vững trong tất cả các khía cạnh nhằm tạo ra một môi trường công bằng, đa dạng và hòa nhập – đây chính là chìa khóa để xây dựng một ngành xây dựng mạnh mẽ và bền vững. 

Bài viết liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG