Intercontinetal Hạ Long

Khánh sạn với 175 phòng, 41 villa và 60 căn hộ Sky Residences

 

Gói thầu
880 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

BIM Group

Loại hình dự án
Địa điểm

Hạ Long

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2022

Gói thầu (VN)
880 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG