Lancaster Nam Ô Resort
153 shophouse, 247 biệt thự, 1 tháp căn hộ khách sạn (condotel) cao 33 tầng
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
31/01/2024
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng

Loại hình dự án
Địa điểm

Đà Nẵng

Trạng thái

Đang tiến hành

153 shophouse, 247 biệt thự, 1 tháp căn hộ khách sạn (condotel) cao 33 tầng
Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
31/01/2024
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG