TCBC: CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons) đã nhận được Thông báo 10/TB-TA ngày 04/7/2023 của Tòa án Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thụ lý đơn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Coteccons do liên quan đến tranh chấp các hợp đồng thầu phụ. 

Sau khi yêu cầu các bên cung cấp hồ sơ và chứng cứ liên quan, Tòa án Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2112/2023/QĐ-KMTTPS ngày 29/9/2023 về việc không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons. 

Coteccons là nhà thầu xây dựng hiện đang thúc đẩy những cam kết về phòng chống tham nhũng, chống hối lộ và thực hiện minh bạch thông tin tới công chúng, nhà đầu tư, cổ đông, thúc đẩy các cam kết thực hành ESG trong hoạt động hằng ngày. Coteccons sẽ tiếp tục theo đuổi tôn chỉ “Tạo ra tác động tích cực cho xã hội” với yếu tố “Nhân Văn” luôn được đặt lên hàng đầu trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và thượng tôn pháp luật. 

Bài viết liên quan

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024). Cụ thể, Coteccons đặt mục tiêu kinh doanh mới là khoảng 20.000 - 20.500 tỷ đồng, thay cho kế hoạch doanh thu cũ đã được thông qua là 17.793 tỷ đồng, tương ứng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ kế hoạch cũ là 274 tỷ đồng tăng lên khoảng 288 – 296 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thông qua Quyết định điều chỉnh

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG